Yves Velter – ‘De cirkelbewoners’ (2018)

Reserve price Not met!

Item condition: New

Auction expired without reaching reserve price

Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Titel: ‘De cirkelbewoners’ (2018)

Schatting van de expert: 6000 – 6500 euro

Technieken & Materiaal: acryl/chinese inkt/pigment/potlood/copie van brief van Trees/glas/spiegels op canvas

Afmetingen: 110 x 140 cm

Over de kunstenaar: Yves Velter (°1967) toont de zeggingskracht van het onleesbare. Als kunstenaar onderzoekt hij de mens (de ander, maar ook zichzelf), zijn psyche, zijn perceptie, de beschouwelijke thema’s die in de grijze zone van onze waarneming zijn gehuisvest. Onderwerpen die meestal net aan ons ontsnappen, capteert hij op een authentieke, conceptueel-figuratieve manier. Velter gelooft niet in het vinden van antwoorden via de kunst, maar wel in alternatieve antwoorden. Onbeantwoordbare vragen zin geven door ze te verbeelden en daardoor bespreekbaar te maken. De personages in zijn werk lijken vertrouwde figuren, maar toch zijn ze niet te plaatsen. Ze krijgen weinig context mee, weinig achtergrond, geen duiding van plaats en tijd: het gaat vaak om de mens in een kritieke situatie. Ze kijken gecodeerd: hun ogen of ganse gezicht bevat een materiaal met een symbolische waarde. Soms zijn het stukken tekst uit brieven die een autistische tante van hem schreef. Onleesbare, onbegrijpelijke teksten voor iedereen, behalve voor haarzelf, want ze vormde er haar eigen taal mee. Dat doet een kunstenaar als Yves Velter ook: hij creëerde zijn eigen beeldcodes Het oeuvre van Velter gaat over vragen die antwoorden weigeren, over angsten die verlangens maskeren, over praten zonder te communiceren, over de zeggingskracht van het onleesbare. Daarbij duikt een kenmerk op dat het hele werk van Velter typeert: het ongemakgevoel. Geen vrolijk oeuvre, geen spektakel, maar een werk dat het ongemak in het brein van de kijker binnenschuift, door te tonen wat we allemaal wel voelen, maar niet willen weten.

De schilderkunstige wereld van Yves Velter wordt hoofdzakelijk door ‘de mens’ bevolkt, als een parallel universum van de aardkluit waarop we met z’n allen leven. De kunstenaar beschouwt de mens en haar functioneren als zijn domein van onderzoek. Via een beeldend alfabet van een 20-tal symbolen proberen deze cryptische beelden om ons iets meer te vertellen over la condition humaine. Zelfs een op het eerste zicht puur abstract schilderwerk geeft toch haar ultieme betrachting prijs: de menselijke psyche ontcijferen en trachten deze in al haar complexiteit in beeld te brengen. Dat levert geen expressionistische kunstwerken op waarin de hevigheid van emoties recht evenredig in kleur en penseelstreek vertaald wordt.

Bij Velter worden emoties, intermenselijke relaties of gedachten als het ware ‘gecodeerd’ en systematisch verwerkt tot beelden die niet in alle hevigheid toeslaan maar wel bevreemdend werken en soms een ongemakkelijk gevoel overdragen.

Het schilderij met de titel “De cirkelbewoners” toont een rijk palet aan deze symbolen: rode bolletjes, arceringen, copies van brieven van Trees, spiegels, zilververf, schaduwen. Elk hebben ze een betekenis die de geladenheid van het personage extra kracht geeft. Hierbij wordt het verhaal zo gericht dat een ogenschijnlijk rustige bijeenkomst van gelijkgestemden, ook een ontmoeting zou kunnen zijn waar de belangrijkste beslissingen genomen worden die elke aanwezige ooit zal nemen.

WebsiteInstagramFacebook Yves Velter

ik heb een vraag over de aanbieding